Evaluation of sheet metal surfaces considering friction in forming operations
Licentiatavhandling, 1995

Författare

Tommy Pulkkinen

Institutionen för produktionsteknik

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

ISBN

91-7197-238-2

PTA - Department of Production Engineering: 1995:4

Mer information

Skapat

2017-10-06