Evaluation of kitting systems : implications for kitting system design
Licentiatavhandling, 1995

Författare

Henrik Brynzér

Institutionen för transportteknik

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

ISBN

992-072203-0

Rapport - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för transportteknik: 26

Mer information

Skapat

2017-10-06