Experimental investigation of a new method for fatigue life predictions
Licentiatavhandling, 1995

Författare

Magnus Holmgren

Institutionen för hållfasthetslära

Ämneskategorier

Maskinteknik

ISBN

992-120953-1

Thesis for the degree of licentiate of engineering - Chalmers University of Technology, Division of Solid Mechanics, Thesis: 1995:1

Mer information

Skapat

2017-10-06