An experimental study of hydrodynamics and heat transfer in a pressurized fluidized bed with horizontal tubes
Licentiatavhandling, 1994

Författare

Elisabeth Olsson

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Ämneskategorier

Energiteknik

ISBN

992-055410-3

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för termo- och fluiddynamik: 1994:7

Mer information

Skapat

2017-10-06