FE-simulation of granular materials flow in silos
Licentiatavhandling, 1994

Författare

Eva Lahti

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

992-063599-5

Publication - Chalmers University of Technology, Department of Structural Engineering: 94:12

Mer information

Skapat

2017-10-06