A flow oriented method for assessing work load dose in materials handling chains
Licentiatavhandling, 1995

Författare

Håkan Karlsson

Institutionen för personskadeprevention

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

ISBN

91-7197-084-3

R / Institutionen för personskadeprevention, Chalmers tekniska högskola, Göteborg. ISBN 9907969966.: 030

Mer information

Skapat

2017-10-06