Foot-ankle injury : epidemiology and method to investigate joint biomechanics
Licentiatavhandling, 1995

Författare

Chantal S. Parenteau

Institutionen för personskadeprevention

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

ISBN

91-7197-082-7

R / Institutionen för personskadeprevention, Chalmers tekniska högskola, Göteborg. ISBN 9907969966.: 29

Mer information

Skapat

2017-10-06