Fuel effects on energy release and knock parameters in a SI-engine
Licentiatavhandling, 1995

Författare

Jonas Sköld

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Ämneskategorier

Energiteknik

ISBN

992-116342-6

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för termo- och fluiddynamik: 1995:6

Mer information

Skapat

2017-10-06