Geographic rectification and mosaicking of side-scan sonar imagery
Licentiatavhandling, 1995

Författare

Anders Bolinder

Chalmers, Institutionen för marin teknik

Ämneskategorier

Maskinteknik

ISBN

992-199376-3

Rapport - Department of Naval Architecture and Ocean Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden: 39

Mer information

Skapat

2017-10-06