Grid-connected NPC converter in load balancing applications
Licentiatavhandling, 1994

Författare

Peter Lundberg

Chalmers, Institutionen för marin teknik

Ämneskategorier

Maskinteknik

ISBN

91-7197-047-9

Rapport - Department of Naval Architecture and Ocean Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden: 39

Mer information

Skapat

2017-10-06