Hantering av osäkerhet och risk vid fastighetsekonomiska beslut : en studie av nio beslutsfattare i fastighetsförvaltande företag
Licentiatavhandling, 1995

Författare

Charlotta Strömgren

Institutionen för byggnadsekonomi och byggnadsorganisation

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

91-7197-094-0

Report - Chalmers University of Technology, Department of Building Economics and Construction Management: 43

Mer information

Skapat

2017-10-06