Hydraulic and thermal performance of liquid tubes of automotive heat exchangers
Licentiatavhandling, 1995

Författare

Carl-Olof E. Olsson

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Ämneskategorier

Energiteknik

ISBN

992-055483-9

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för termo- och fluiddynamik: 1995:3

Mer information

Skapat

2017-10-06