Hydrogeological investigations and corrosion monitoring in an urban soil profile in Göteborg, Sweden
Licentiatavhandling, 1994

Författare

Malin, Årebäck

Institutionen för geologi

Ämneskategorier

Geologi

ISBN

992-030115-9

Publ. A - Chalmers tekniska högskola, Geologiska institutionen: 77

Mer information

Skapat

2017-10-06