Improving the specification of the energy-economy link for a systems engineering model
Licentiatavhandling, 1995

Författare

Ingrid Nyström

Institutionen för energisystemteknik

Ämneskategorier

Energiteknik

ISBN

91-7197-230-7

Report - Institutionen för energiteknik, Avdelningen för energisystemteknik, Chalmers tekniska högskola: 1995:5

Mer information

Skapat

2017-10-06