Innovative urban planning practice : the Vienna model
Licentiatavhandling, 1994

Författare

Björn Malbert

Institutionen för stadsbyggnad

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

992-012643-8

SACTH : stadsbyggnad, arkitektur, Chalmers tekniska högskola: 1994:1

Mer information

Skapat

2017-10-06