Internal combustion engine flow field modelling
Licentiatavhandling, 1994

Författare

Olof Daunius

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Ämneskategorier

Energiteknik

ISBN

992-055552-5

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för termo- och fluiddynamik: 1994:5

Mer information

Skapat

2017-10-06