Interaction of zirconia with ceramics and metals
Licentiatavhandling, 1994

Författare

Marie Holmström

Institutionen för metalliska konstruktionsmaterial

Ämneskategorier

Metallurgi och metalliska material

ISBN

992-073432-2

R - Institutionen för metalliska konstruktionsmaterial, Chalmers tekniska högskola. ISBN 9907748404: 716

Mer information

Skapat

2017-10-06