An introductory study of the interaction between cavities in the generation of cavitation noise
Licentiatavhandling, 1995

Författare

Jan Hallander

Chalmers, Institutionen för marin teknik

Ämneskategorier

Maskinteknik

ISBN

992-110165-x

Rapport - Department of Naval Architecture and Ocean Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden: 37

Mer information

Skapat

2017-10-06