Knowledge based systems in workplace design : a conceptual analysis
Licentiatavhandling, 1995

Författare

Jonas Laring

Institutionen för personskadeprevention

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

ISBN

91-7197-147-5

R / Institutionen för personskadeprevention, Chalmers tekniska högskola, Göteborg. ISBN 9907969966.: 031

Mer information

Skapat

2017-10-06