Lansering av brobalkar av stål : lokal intryckning över stöd
Licentiatavhandling, 1994

Författare

Annika Bergholtz

Chalmers, Institutionen för konstruktionsteknik, Stål- och träbyggnad

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

992-050951-5

Publ. - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för konstruktionsteknik, Stål- och träbyggnad. S: 1994:7

Mer information

Skapat

2017-10-06