Martensite formation in railway wheel flats
Licentiatavhandling, 1994

Författare

Johan Jergeus

Institutionen för hållfasthetslära

Ämneskategorier

Maskinteknik

ISBN

992-015853-4

Thesis for the degree of licentiate of engineering - Chalmers University of Technology, Division of Solid Mechanics, Thesis: 1994:4

Mer information

Skapat

2017-10-06