Modelling and numerical simulation of hydrodynamics in pressurized fluidized beds
Licentiatavhandling, 1995

Författare

Hans Löfstrand

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Ämneskategorier

Energiteknik

ISBN

992-055428-6

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för termo- och fluiddynamik: 1995:2

Mer information

Skapat

2017-10-06