Models for dispersion effects in unreplicated two-level factorial experiments
Licentiatavhandling, 1994

Författare

Kerstin Wiklander

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

ISBN

991-919737-8

Studies in statistical quality, control and reliability - Mathematical Statistics, Chalmers University of Technology, Göteborg University: 1994:1

Mer information

Skapat

2017-10-06