Night ventilation for cooling purposes : analysis based on a monitored office building
Licentiatavhandling, 1995

Författare

Janet X. Ren

Chalmers, Institutionen för installationsteknik

Ämneskategorier

Reglerteknik

ISBN

992-197883-7

Document - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för installationsteknik: 31

Mer information

Skapat

2017-10-06