Numerical modelling of low frequency air-borne sound transmission through building partitions
Licentiatavhandling, 1995

Författare

Andrzej Pietrzyk

Chalmers, Institutionen för teknisk akustik

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

ISBN

992-071013-x

Report F - Chalmers University of Technology, Department of Applied Acoustics.: 95:01

Mer information

Skapat

2017-10-07