Numerical simulations of three-dimensional ventilated enclosures using a full multigrid method
Licentiatavhandling, 1994

Författare

Peter Johansson

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Ämneskategorier

Energiteknik

ISBN

992-055510-x

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för termo- och fluiddynamik: 1994:4

Mer information

Skapat

2017-10-07