On development of tools for ergonomic simulation and evaluation in a computerized environment
Licentiatavhandling, 1994

Författare

Gunnar Nilsson

Institutionen för personskadeprevention

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

ISBN

91-7032-923-0

R / Institutionen för personskadeprevention, Chalmers tekniska högskola, Göteborg. ISBN 9907969966.: 026

Mer information

Skapat

2017-10-07