Performance tests of air source heat pumps under frosting conditions : quality of results Per Fahlén
Licentiatavhandling, 1994

Författare

Per Fahlén

Chalmers, Institutionen för installationsteknik

Ämneskategorier

Reglerteknik

ISBN

991-875472-9

Document - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för installationsteknik: 22