Pollutant formation and oxidation inside a diesel combustion chamber
Licentiatavhandling, 1994

Författare

Stefan Strömberg

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Ämneskategorier

Energiteknik

ISBN

992-055560-6

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för termo- och fluiddynamik: 1994:6

Mer information

Skapat

2017-10-07