Prescribing and identifying vibrational sources
Licentiatavhandling, 1995

Författare

Svante Karlsson

Institutionen för hållfasthetslära

Ämneskategorier

Maskinteknik

ISBN

992-108728-2

Thesis for the degree of licentiate of engineering - Chalmers University of Technology, Division of Solid Mechanics, Thesis: 1995:2

Mer information

Skapat

2017-10-07