Railhead corrugation on tangent tracks - consequences and causes
Licentiatavhandling, 1994

Författare

Annika Igeland

Institutionen för hållfasthetslära

Ämneskategorier

Maskinteknik

ISBN

992-096212-0

Thesis for the degree of licentiate of engineering - Chalmers University of Technology, Division of Solid Mechanics, Thesis: 1994:3

Mer information

Skapat

2017-10-07