Requirements engineering : an analysis of design principles, approaches and methods for user involvement
Licentiatavhandling, 1995

Författare

Matti A. Kaulio

Institutionen för konsumentteknik

Ämneskategorier

Annan teknik

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

ISBN

91-7197-117-3

Rapport / Institutionen för konsumentteknik, Chalmers tekniska högskola: 1995:2

Mer information

Skapat

2017-10-06