Samprojekt : en systemanalytisk och designteoretisk studie av möjligheten att inom ett ubåtsprojekt uppfylla flera nationers krav
Licentiatavhandling, 1994

Författare

Hans Wicklander

Chalmers, Institutionen för marin teknik

Ämneskategorier

Annan teknik

ISBN

991-927709-6

Rapport - Department of Naval Architecture and Ocean Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden: 35

Mer information

Skapat

2017-10-06