Sawteeth-induced transport in tokamak plasmas
Licentiatavhandling, 1995

Författare

Anders Ödblom

Institutionen för elektromagnetisk fältteori

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

ISBN

91-7197-164-5

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. : 204

Mer information

Skapat

2017-10-06