Self-desiccation in concrete
Licentiatavhandling, 1994

Författare

Kristina Norling Mjörnell

Chalmers, Institutionen för byggnadsmaterial

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Annan materialteknik

ISBN

991-870049-1

P - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för byggnadsmaterial: 94:2

Mer information

Skapat

2017-10-06