Simulation of engine processes
Licentiatavhandling, 1995

Författare

Karin Holmström

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

ISBN

992-166157-4

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för termo- och fluiddynamik: 1995:10

Mer information

Skapat

2017-10-08