Slender precast systems with load-bearing façades
Licentiatavhandling, 1995

Författare

Karin Lundgren

Chalmers, Institutionen för konstruktionsteknik, Betongbyggnad

Ämneskategorier

Annan materialteknik

ISBN

992-200334-1

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för konstruktionsteknik, Betongbyggnad: 95:2

Mer information

Skapat

2017-10-06