Some unsteady flow phenomena in wind supply systems of pipe organs
Licentiatavhandling, 1995

Författare

Tord Granhäll

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

ISBN

992-138561-5

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för termo- och fluiddynamik: 1995:8

Mer information

Skapat

2017-10-08