Studier i den arkitektoniska arbetsprocessen : två exempel från Jan Gezelius' verksamhet Ulf Janson
Licentiatavhandling, 1995

Författare

Ulf Janson

Institutionen för form och teknik, Husbyggnad

Ämneskategorier

Arkitektur

ISBN

992-185315-5

Rapport HACTH / Avdelningen för husbyggnad, Chalmers tekniska högskola: 1995:5

Mer information

Skapat

2017-10-08