A study of a large scale product development programme, participative processes and critical evants : the Swedish hand tool project
Licentiatavhandling, 1995

Författare

Anders Kardborn

Institutionen för konsumentteknik

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

ISBN

91-7197-208-0

Rapport / Institutionen för konsumentteknik, Chalmers tekniska högskola: 1995:9

Mer information

Skapat

2017-10-08