Surface properties and debinding mechanisms in hardmetal injection moulding
Licentiatavhandling, 1995

Författare

Anna Warren

Institutionen för metalliska konstruktionsmaterial

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Metallurgi och metalliska material

ISBN

992-417662-6

R - Institutionen för metalliska konstruktionsmaterial, Chalmers tekniska högskola. ISBN 9907748404: 754

Mer information

Skapat

2017-10-08