Turbulent swirl flow modeling in axisymmetric confined geometrics
Licentiatavhandling, 1995

Författare

Andrew Smirnoff

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

ISBN

992-096646-0

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för termo- och fluiddynamik: 1995:5

Mer information

Skapat

2017-10-08