Reconstruction from blind experimental data for an inverse problem for a hyperbolic equation
Preprint, 2013

Författare

Larisa Beilina

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Nguyen Trung Thành

Michael V. Klibanov

Michael A. Fiddy

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Fysik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2013:13

Mer information

Skapat

2017-10-07