Energiutvinning i sjö- och havssediment - En förstudie
Rapport, 1980

Författare

Torbjörn Svensson

Institutionen för vattenbyggnad

Erik Degerman

Institutionen för vattenbyggnad

Bo Jansson

Institutionen för vattenbyggnad

Staffan Westerlund

Institutionen för vattenbyggnad

Ämneskategorier

Vattenteknik

Report - Institutionen för vattenbyggnad, Chalmers tekniska högskola. Series B: 19

Mer information

Skapat

2017-10-07