Värmeupptagning med bottenförlagda kylslangar i stillastående vatten - Laboratorieförsök
Rapport, 1982

Författare

Torbjörn Svensson

Institutionen för vattenbyggnad

Lars-Ove Sörman

Institutionen för vattenbyggnad

Ämneskategorier

Vattenteknik

Report - Institutionen för vattenbyggnad, Chalmers tekniska högskola. Series B: 36

Mer information

Skapat

2017-10-07