Värmeupptagning med bottenförlagda kylslangar i rinnande vatten -Laboratorieförsök
Rapport, 1983

Författare

Torbjörn Svensson

Institutionen för vattenbyggnad

Lars-Ove Sörman

Institutionen för vattenbyggnad

Ämneskategorier

Vattenteknik

Report - Institutionen för vattenbyggnad, Chalmers tekniska högskola. Series B: 39

Mer information

Skapat

2017-10-07