Optimal surface topography for noise suppression in gears
Licentiatavhandling, 1997

Författare

Naser Amini

Institutionen för produktionsteknik

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

ISBN

91-7197-513-6

PTA - Department of Production Engineering: 97:04

Mer information

Skapat

2017-10-07