Car-to-car and single car crash compatibility : individual effects of mass, structure, stiffness and geometry
Licentiatavhandling, 1997

Författare

Dagmar G. Buzeman

Institutionen för personskadeprevention

Ämneskategorier

Farkostteknik

ISBN

91-7197-536-5

R / Institutionen för personskadeprevention, Chalmers tekniska högskola, Göteborg. ISBN 9907969966.: 038

Mer information

Skapat

2017-10-07