Abrasive waterjet milling : process and apparatus development
Licentiatavhandling, 1997

Författare

Gustav Holmqvist

Institutionen för produktionsteknik

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

ISBN

91-7197-555-1

PTA - Department of Production Engineering: 97:06

Mer information

Skapat

2017-10-08