Bilisters hastighetsanpassning på "miljö- och säkerhetsprioriterade" gator : metodutveckling och fallstudie
Licentiatavhandling, 1997

Författare

Joachim Karlgren

Institutionen för stadsbyggnad

Ämneskategorier

Annan samhällsbyggnadsteknik

ISBN

91-7197-560-8

Rapport - Stads- och trafikplanering, Arkitektur, Chalmers tekniska högskola: 1997:1

Mer information

Skapat

2017-10-08